a Bestnet idea 
Menu
Homepage
Over ons
In de pers
Adverteren
VIRTUAL MOBILE
Informatie
Providers
Tarieven
Nog vragen ?
Andere diensten
GSM platform
Callnow
Transatel
Acties & Promoties

 
Copyright !
Copyright info:

2000 BestNet.

Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en /of openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch door middel van druk, fotocopie, of op welke ander wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BestNet. Inbreuken op deze bepaling zullen worden vervolgd voor de rechtbank.

De weergegeven gegevens en tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehouden. De tarieven zijn onderhevig aan wijziging door de producenten en BestNet kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke foutieve informatie.

 
Varia
Zoek GSM nummer
Zoek SMS code
Logo's & beltonen
GSM shop
LINKS
Nieuwsberichten !
GSMtarieven online
Vergelijk !
Vergelijk onze tarieven met deze van uw huidige provider!
Tell a friend
Vertel je vrienden over GSMtarieven.be !